REGULAMINY PROMOCJI

2022

REGULAMIN PROMOCJI „MIKOŁAJKI W GRANT PROJECT” (dalej Regulamin) §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem promocji o nazwie „Mikołajki w Grant Project”, zwanej dalej Promocją, jest Grant Project sp. z o. o. mająca siedzibę we Wrocławiu ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław…

REGULAMIN PROMOCJI „BLACK FRIDAY W GRANT PROJECT” (dalej Regulamin) §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem promocji o nazwie „Black Friday w Grant Project”, zwanej dalej Promocją, jest Grant Project sp. z o. o. mająca siedzibę we Wrocławiu ul. Robotnicza 42a, 53-608…

Grant Project sp. z  o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000930680, NIP 8971897994, REGON 520362150.